VI ОУ "Еньо Марковски", град Шумен

История

         За учебната 2022/2023 г., VI ОУ „Е. Марковски” приема деца (5–6 годишни) в група предучилищно образование и ученици от I до VII клас.

      15.09.1959 г. Прозвучава първият училищен звънец за новооткритото VI ОУ „Е. Марковски”. Учениците, организирани в 17 паралелки се обучават в западното крило на I   Политехническа гимназия „Л. Димитрова”. При откриването училището разполага с 16 класни стаи, две работилници и един физкултурен салон. Педагогическият колектив е от 20 учители.

       1978-79 г. VI ОУ е определено за базово на ИНУ „Д-р Петър Берон”, а по-късно и на ШУ „Константин Преславски”.

       1980-81 г. VI ОУ изцяло поема учениците от ІІІ клас на НУ „Девети септември” – Шумен.

       1981-82 г. 800 ученици се образоват, организирани в 24 паралелки. Училището посреща първия випуск 6-годишни първокласници, чието обучение се осъществява в специано обзаведена стая.

      1983-84 г. Разрастването на района в северозападната част на гр. Шумен води до бързо нарастване на броя на учениците (1326 - разпределени в две групи в ПДГ, 15 паралелки в начална степен и 22 паралелки в прогимназията). Педагогическият колектив е от 70 учители. Учениците учат на смени, съвместно с МГ „Л. Димитрова”.

       1991-92 г. Сградният фонд е разделен между ПМГ „Н. Попович” и VI ОУ.

     2005-06 г. Училището разполага с 9 класни стаи, кабинети по биология, химия, физика, изобразително изкуство, музика, труд и техника, два компютърни кабинета, два физкултурни салона и библиотека. Обучават се 430 ученици, разпределени в 20 паралелки. 

       Общият за страната ни демографски проблем се отразява на броя на учениците - през следващите години броят им намалява. 

       Екипът на VI ОУ активно участва в множество национални програми и проекти. Учениците ни печелят призови места в олимпиади, състезания и конкурси. 

      Качествената работа и отговорността на колегията са оценени чрез множество благодарствени писма, грамоти и сертификати за професионални постижения. Училището е носител на орден „Св. св. Кирил и Методий” (ІІ степен).

       С потенциала на над половинвековната си история, VI ОУ „Е. Марковски” се развива като училище със съвременна материално-техническа база и квалифицирани учители, в което учениците получават образование, съответстващо на потребностите на съвременния живот.