VI ОУ "Еньо Марковски", град Шумен

Материална база

 

VI основно училище „Еньо Марковски”:

 • модерна образователна среда;
 • иновативно обучение, съчетано с традициите и добра педагогическа практика;
 • висококвалифицирани преподаватели;
 • подкрепа за индивидуалното развитие на всеки ученик.

Училището разполага с:

 • реновирани, просторни, топли и уютни класни стаи и кабинети;
 • интерактивни кабинети, оборудвани с интерактивен дисплей, мултимедия и лаптоп;
 • STEM-център за допълнителна подкрепа за личностно развиние /ресурсни учители, логопед, психолог, рехабилитатор на слуха и говора/;
 • многофункционална актова зала;
 • физкултурен салон, спортна и БДП площадка;

Ние осигуряваме:

 • компютърно обучение и неограничен достъп до интернет;
 • чуждоезиково обучение в интерактивен кабинет;
 • целодневна организация на учебния ден за ученици от I – VII клас;
 • работа по проекти и национални програми;
 • извънкласни дейности по интереси – занимания по: музика във вокална група „До-Ре-Ми”, фанфарен оркестър и танцов състав, тенис на маса, футбол, шах мат и др.;
 • безплатни закуски, мляко и млечни продукти, плод и зеленчук и обедно хранене;
 • безплатен транспорт;
 • ученически екскурзии.