VI ОУ "Еньо Марковски", град Шумен

Полезно

 

Г Р А Ф И К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

ДНЕВНА И ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ПРЕЗ I УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 

НАЧАЛЕН ЕТАП

УЧИТЕЛ

КЛАС

           ДЕН

          ЧАС

СТАЯ №

М. Русева 

I

Петък

1130

3

М. Михалев

І, ІV

Петък

1220

6

М. Цветанова

I

Петък

1130

1

С. Къндева

ІI

Петък

1220

4

В. Георгиева

І, ІI

Петък

1220

4

А. Бозова

III

Петък

1220

3

Ил. Миланова

ІІІ

Петък

1220

2

Ж. Желязкова

ІV

Петък

1220

1

                           ПРОГИМНАЗИАЛЕН  ЕТАП

ПРЕДМЕТ

УЧИТЕЛ

КЛАС

ДЕН

ЧАС

СТАЯ №

БЕЛ

Г. Табакова

V, VІ, VІІ

Петък

1310

1

Английски език

В. Петрова

I, II, III, IV,

V, VI, VII

Петък

1310

 

1

Математика

Физика и астрономия

Д. Николова

 

V, VI, VII

VII

Петък

1310

 

4

Компютърно моделиране,

КМИТ

Г. Ресул

I, II, III, IV

V, VI, VII

Петък

1310

 

2

Човекът и природата

Химия и ООС, Биология и ЗО

Н. Чуфадар

V,VІ

VІІ

Петък

1310

 

3

География и икономика

Й. Маринова

V, VI, VII

Петък

1310

4

История и цивилизация,

Изобразително изкуство

Технологии и предприемачество

Н. Станчева

V, VI, VII

V, VI, VII

V

Петък

1310

 

3

Технологии и предприемачество,

М. Йорданова

ІІ, VI, VII

Петък

1310

2

Музика

Т.Генова

I, II, III

V, VI, VII

Петък

1310

 

6

ФВС

Ил.Стойчев

I, II, IV,

V, VI, VII

Петък

1310

Физк.салон


Прикачени документи

График НВО 2023-2024 г.