VI ОУ "Еньо Марковски", град Шумен

Проект BG05M9ОP001-2.056-0011-2014BG05M2ОP001-С01 СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ШУМЕН - КОМПОНЕНТ 2

Учебна 2021/2022 година и  учебна 2022 /2023 година

  1. Клуб „Пъстър свят“ с преподавател Маруся Русева
  2. Клуб „Играя и зная - 1“ с преподавател Юлия Димитрова
  3. Клуб „Играя и зная - 2“ с преподавател Галина Георгиева
  4. Клуб „Подай ръка“ с преподавател Мая Иванова
  5. Клуб „Весело езиче“ с преподавател Нуртен Илиязова
  6. Клуб „Да успеем заедно“ с преподавател Ивелин Неделчев