VI ОУ "Еньо Марковски", град Шумен

Екип

Мариана Радева Йорданова – Директор, I ПКС

Ивелин Иванов Неделчев -ЗДУД, V ПКС

 Златка Стоянова Минева - ЗАС

 

Иновативни, креативни, викоквалифицирани!

Прикачени документи

Ивелин Иванов Неделчев -ЗДУД, V ПКС
Маруся Георгиева Русева – Учител в начален етап ОО /I-IV клас/, психолог, училищен, III ПКС
Илиян Георгиев Стойчев – Учител ОУППЕ по физическо възпитание и спорт, III ПКС
Антония Иванова Петрова – Логопед в ИСПУО
Галина Илиева Георгиева – Старши учител, ресурсен, II ПКС
Жулиета Петрова Желязкова – Старши учител в начален етап ОО /I-IV клас/, IV ПКС
Диана Николова Върбанова – Старши учител ОУППЕ по математика и физика и астрономия, III ПКС
Галина Радославова Табакова – Учител ОУППЕ по български език и литература, III ПКС
Николинка Стоянова Станчева – Учител ОУППЕ по история и цивилизации, ГЦОУД, III ПКС
Соня Стоянова Къндева – Старши учител в начален етап ОО /I-IV клас/, II ПКС
Веселина Трендафилова Георгиева – Учител ГЦОУД I-IV клас, V ПКС
Виктория Петрова Рохлева – Учител ОУППЕ по английски език
Юлия Атанасова Димитрова – Старши учител, ресурсен, II ПКС
Йорданка Христова Маринова – Старши учител ОУППЕ по география и икономика, ГЦОУД
Татяна Любенова Генова – Старши учител ОУППЕ по музика, IV ПКС
Незиха Сабриева Чуфадар – Учител ОУППЕ по биология и здравно образование и химия и ООС, V ПКС
Гьонюл Халис Ресул – Старши учител ОУППЕ по информационни технологии, IV ПКС
Михаил Янков Михалев – Учител в начален етап ОО /I-IV клас/, V ПКС
Нуртен Решад Илиязова – Логопед в ИСПУО
Илияна Сашкова Вълчева – Старши учител група в предучилищно образование, II ПКС
Живко Колев Желязков – Старши учител ОУППЕ по изобр. изкуство и технологии и предприемачество
Айше Османова Бозова – Старши учител в начален етап ОО /I-IV клас/, IV ПКС