VI ОУ "Еньо Марковски", град Шумен

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ - ПМС и Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Учебна 2022/2023 година

  1. „Малки шахматисти“ с ръководител Атанас Димитров в VI ОУ „Еньо Марковски” – Шумен 
  2. "Фанфарен оркестър“ с ръководител Диана Николова в VI ОУ „Еньо Марковски” – Шумен
  3. „Природата и ние“ с ръководител Незиха Чуфадар в VI ОУ „Еньо Марковски” – Шумен 
  4. „Танцувай с мен“ с ръководител Илиана Миланова в VI ОУ „Еньо Марковски” – Шумен 
  5. „Рипни-тропни“ с ръководител Ивалина Калева в VI ОУ „Еньо Марковски” – Шумен