VI ОУ "Еньо Марковски", град Шумен

Форми на обучение

През учебната 2022/2023 година VI ОУ "Еньо Марковски", град Шумен, община Шумен, осъществява обучение в дневна, индивидуална и самостоятелна форма на обучение.