VI ОУ "Еньо Марковски", град Шумен

Обществен съвет

председател: Ф. Хасан
родители член: А. Азисова
родители член: Б. Ибрахим
родители член: М. Ахмедова
финансиращ орган член: С. Русева
родители член (резерва): Б. Йорданова
финансиращ орган член (резерва): Р. Добрева