VI ОУ "Еньо Марковски", град Шумен

6 ОУ Еньо Марковски - Шумен

         VI ОУ „Е. Марковски” - гр. Шумен е модерно, съвременно, конкурентноспособно училище осигуряващо качествена общообразователна подготовка на деца  в група за предучилищно образование /5-6 год./ и ученици от I до VII клас, гарантираща продължаване на образованието им.

        Разполагаме с екип от висококвалифицирани, мотивирани и отговорни преподаватели, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство.

        Уважаваме всички, които имат продуктивни идеи, инициативи, иновации и работят за успеха и имиджа на училището.       Отворени сме за партньорство с родители, институции и неправителствени организации.