VI ОУ "Еньо Марковски", град Шумен

Приобщаващо образование

 

https://www.safenet.bg/bg/

Ив. Неделчев - ЗДУД, ресурсен учител

Ю. Димитрова - старши учител, ресурсен

Г. Георгиева - старши учител, ресурсен

Ю. Пенчева - психолог, училищен

Н. Илиязова - логопед