VI ОУ "Еньо Марковски", град Шумен

Нормативни документи

 

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование.

 

НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование

НАРЕДБА за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Шумен

НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общински ДГ и в подготвителни групи на общинските училища на територията на община  Шумен