VI ОУ "Еньо Марковски", град Шумен

Дневен режим

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

дневно разписание

 

УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

 

Обучението се провежда при едносменен режим в целодневна организация на учебния ден, както следва:

  1. Група за предучилищно образование при полудневна организация

08:00 - 08:45 – Прием на децата и дейности по интереси. Закуска
08:45 - 09:00 - Гимнастика

09:00 - 09:30 – Основна форма на педагогическо взаимодействие. I-ва педагогическа ситуация

09:30 - 09:40 – Почивка

09:40 - 10:10 – Основна форма на педагогическо взаимодействие. II-ва педагогическа ситуация

10:10 - 10:30 – Подкрепителна закуска
10:30 - 11:00 – Основни форми на педагогическо взаимодействие. III-та педагогическа ситуация

11:00 - 11.10 – Почивка

11:10 - 11:40 – Основни форми на педагогическо взаимодействие.  IV-та педагогическа ситуации /понеделник и вторник/; Допълнителна форма на педагогическо взаимодействие /сряда, четвъртък и петък/   

11:40 - 11.50 – Почивка

11:50 - 12:30 – Допълнителна форма на педагогическо взаимодействие

12:30 - 13.00 – Обяд

13:00 - 14:00 – Допълнителна форма на педагогическо взаимодействие

 

  1. I – VII клас

 

Час

 I – II клас

III IV клас

VVII клас

1.

08:00 – 08:35

08:00 – 08:40

08:00 – 08:40

2.

08:50 – 09:25

08:50 – 09:30

08:50 – 09:30

3.

09:50 – 10:25

09:50 – 10:30

09:50 – 10:30

4.

10:40 – 11:15

10:40 – 11:20

10:40 – 11:20

5.

11:30 – 12:05

11:30 – 12:10

11:30 – 12:10

6.

 

12:20 – 13:00

12:20 – 13:00

7.

 

 

13:10 – 13:50

  • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВE по организиран отдих и физическа активност, самоподготовка и занимания по интереси при целодневна организация на учебния ден по групи

 

I група -  I клас                                          II група - II клас                    

Час

        Понеделник, вторник, сряда и четвъртък                                                                             Петък

1.

13:30 – 14:05      

Обяд, организиран отдих и физическа активност

13:10 – 13:45

Обяд, организиран отдих и физическа активност

2.

14:5015:25      

Самоподготовка

14:1014:45

Самоподготовка

3.

15:40 – 16:15      

Занимания по интереси

15:1015:45

Занимания по интереси

           III група -  III клас            IV група -  IV клас                V група - V клас              VI група -  VI клас                VII група - VII клас

Час

         Понеделник, вторник, сряда и четвъртък                                                                          Петък

1.

13:50 – 14:30

Обяд, организиран отдих и физическа активност

13:50 – 14:30

Обяд, организиран отдих и физическа активност

2.

14:5015:30

Самоподготовка

14:5015:30

Самоподготовка

3.

15:4016:20

Занимания по интереси

15:4016:20

Занимания по интереси