VI ОУ "Еньо Марковски", град Шумен

График класни и контролни

ГРАФИК ЗА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ                                

   I УЧЕБЕН  СРОК  

                                            Учебна 2023/2024 година

 

НАЧАЛЕН ЕТАП

Учебни седмици

КЛАС

 

 

II   

III   

IV   

15.09.2023 г.

       

18.09 – 22.09.2023 г. 

/22.09.2023г. официален празник/

 

21.09.23 г- Родинознание -вх. ниво

 

19.09.23 г – Компютърно моделиране - вх. ниво

20.09.23 г – Човекът и обществото –вх. ниво

25.09 - 29.09.2023 г.

Ia 25.09.2 г - Математика ООП – вх. ниво

Ia 29.09.23 г - Български език и литература/ООП -  вх. ниво

25.09.23 г- Български език и литература -  вх. ниво


28.09.23 г – Математика /ИУЧ-вх. ниво

26.09.23 г- Английски език –вх. ниво

29.09.23 г  – Математика- вх. ниво

25.09.23 г - Човекът и природата – вх. ниво

28.09.23 г  – Математика –вх. ниво

29.09.23 г -  Български език и литература -  вх. ниво

Iб 25.09.23г - Математика ООП – вх. ниво

Iб  29.09.23г - Български език и литература/ООП -  вх. ниво

02.10 – 06.10.2023 г.


 

02.10.23 г - Български език и литература/ ИУЧ

03.10.23 г – Математика/ ООП – вх. ниво

02.10.23 г- Български език и литература- вх. ниво

04.10.23 г -Математика/ ИУЧ – вх. ниво

05.10.23 г - Български език и литература /ИУЧ

02.10.23 г  – Английски език- вх. ниво

03.10.23 г - Математика ИУЧ-вх. ниво

05.10.23 г - Български език и литература /ИУЧ – вх. ниво

09.10 – 13.10.2023 г.

       

16.10 – 20.10.2023 г.

       

23.10 – 27.10.2023 г.

       

30.10 – 03.11.2023 г.

 /30.10.-01.11 - ваканция/

       

06.11 – 10.11.2023 г.

       

13.11 – 17.11.2023 г.

     

16.11.23 г- Български език и литература

20.11 – 24.11.2023 г.

       

27.11 – 01.12.2023 г.

 

28.11.23 г- Български език и литература

30.11.2023 г - Човекът и природата

 

04.12 – 08.12.2023 г.

 

14.12.23 г – Английски език 

12.12.23 г - Английски език 

12.12.23 г - Английски език 

11.12 – 15.12.2023 г.I12.12.2023 г - Родинознание

I14.12.2023 г - Английски език ИУЧ


Iб 12.12.2023 г - Родинознание 

Iб 15.12.2023 г - Английски език ИУЧ

     

18.12. -22.12.2023 г.

/24.12- 31.12.2023 г. – 

ваканция/

 

21.12.23 г – Математика / ИУЧ

 

18.12.23 г- Български език и литература

03.01 – 05.01.2024 г.

/01.01-03.01.2024 г. - ваканция/

     

05.01.24 г - Математика

08.01 – 12.01.2024 г.

   

10.01.24 г – Математика /ИУЧ

 

15.01 – 19.01.2024 г. 


Iа 18.01.24 г – Математика/ООП

 

15.01.24 г – Български език и литература

17.01.24 г –Човекът и обществото

18.01.24 г – Български език и литература /ИУЧ

 

Iб 18.01.24 г – Математика/ООП

22.01-26.01.2024 г. 


Iа 24.01.24 г – Математика/ ИУЧ

26.01.2024г.-Компютърно моделиране /ИУЧ

23.01.24 г - Математика

 
 

29.01-02.02.2024г.

/05.02.2024 г. - ваканция/


Iа 02.02.24 г – Български език и литература/ ИУЧ

29.01.24 г – Математика/ООП

29.01.24 г- Компютърно моделиране  

30.01.24 г -  Компютърно моделиране 

Iб 31.01.24 г – Компютърно моделиране/ ИУЧ

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Учебни седмици

КЛАС

 

V

VI   

VII   

15.09.2023 г.

     

18.09 – 22.09.2023 г. 

/22.09.2023г. официален празник/21.09.23г – Човекът и природата -  вх. ниво

20.09.23г- КМИТ -  вх. ниво

21.09.23г – Български език и литература –вх. ниво

20.09.23г- География и икономика- вх. ниво

21.09.23г -  КМИТ –вх. ниво

25.09 - 29.09.2023 г.27.09.23г- Български език и литература – вх. ниво

26.09.23г -  География и икономика - вх. ниво

27.09.23г – Математика -  вх. ниво

28.09.23г – История и цивилизации – вх. ниво

25.09.23г- Български език и литература – вх. ниво

28.09.23г – Математика – вх. ниво

02.10 – 06.10.2023 г.

02.10.23г - Математика- вх. ниво

03.10.23г - Английски - вх.. ниво

02.10.23г -  Човекът и природата -  вх. ниво

04.10.23г -  Английски език - вх. ниво

03.10.23г- История и цивилизации – вх. ниво

04.10.23г – Английски език - вх. ниво

09.10 – 13.10.2023 г.

09.10.23г – История и цивилизации

   

16.10 – 20.10.2023 г.

 

19.10.23г- Български език и литература  

20.10.23г- Математика - 

23.10 – 27.10.2023 г.25.10.23г – Математика

26.10.23г – Български език и литература 

 

27.10.23г – Биология и здравно образование 

30.10 – 03.11.2023 г.

 /30.10.-01.11 - ваканция/

 

02.11.23г - Математика

03.11.23г- Физика и астрономия 

06.11 – 10.11.2023 г.

07.11.23г  -География и икономика

 

07.11.23г - История и цивилизации

13.11 – 17.11.2023 г.

   

14.11.23г- Химия и опазване на околната среда

20.11 – 24.11.2023 г.

 

23.11.23г-  Български език и литература – 

24.11.23г. – История и цивилизации – 

24.11.23г. Български език и литература 

27.11 – 01.12.2023 г.28.11.23г -  Човекът и природата 

30.11.23г. Математика

29.11.23г – Математика

30.11.23г – Физика и астрономия

04.12 – 08.12.2023 г.04.12.23г –Математика

05.12.23г – Български език и литература

 

07.12.23 – История и цивилизации

11.12 – 15.12.2023 г.

12.12.23г. - Английски език

12.12.23г – Математика /ИУЧ

13.12.23г. -  Английски език 

13.12.23г -  Английски език 

18.12. -22.12.2023 г.

/23.12- 31.12.2023 г. - ваканция/

19.12.23г – История и цивилизации

 

22.12.23г – Биология и здравно образование 

03.01 – 05.01.2024 г.

/01.01-03.01.2024 г. - ваканция/

 

04.01.24г – Български език и литература класна работа

05.01.24г – Български език и литература 

08.01 – 12.01.2024г.

10.01.24г – Български език и литература – класна работа

08.01.24г – Човекът и природата

12.01.24г – История и цивилизации

08.01.24г – Български език и литература ИУЧ

11.01.24 – Математика –класна работа 

15.01 – 19.01.2024г. 

19.01.24г – Математика ИУЧ

18.01.24г – Математика – класна работа

16.01.24г - Български език и литература – класна работа

18.01.24г – История и цивилизации

22.01-26.01.2024г. 

23.01.24г – Математика - класна работа

24.01.24г - КМИТ

24.01.24г - КМИТ

29.01-02.02.2024г.

/05.02.2024 г. - ваканция/

29.01.24г -КМИТ

 

30.01.24г – Химия и опазване на околната среда